ຄຳ ຖາມທີ່ຖາມ

ສາ​ມາດ ເຈົ້າ ສົ່ງ ເຈົ້າr ພະນັກງານ ເຖິງ ຕິດຕັ້ງ ໄດ້ ອຸປະກອນ ສຳ ລັບ ພວກ​ເຮົາ?

2019-12-31

ຖາມ: ທ່ານສາມາດສົ່ງພະນັກງານຂອງທ່ານຕິດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ບໍ?


A: ແມ່ນແລ້ວ, ເຈົ້າເອີ້ນມັນ.