ຄຳ ຖາມທີ່ຖາມ

ສາ​ມາດ ຂ້ອຍ ການໂອນຍ້າຍ ໄດ້ ເງິນ ເຖິງ ເຈົ້າ ໄດ້n ເຈົ້າ ຈ່າຍ ເຖິງ oໄດ້r ຜູ້ສະ ໜອງ?

2019-12-31

ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດໂອນເງິນໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ບໍຫຼັງຈາກນັ້ນເຈົ້າຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ສະ ໜອງ ອື່ນບໍ?


A: ແມ່ນແລ້ວ, ແນ່ນອນ.