ຂ່າວ

ພວກເຮົາ ແມ່ນ ດີໃຈ ເຖິງ shແມ່ນ ກັບ ເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ໄດ້ ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງ ຂອງພວກເຮົາ ເຮັດວຽກ, ບໍລິສັດ ຂ່າວ, ແລະ ໃຫ້ ເຈົ້າ ທັນເວລາ ການພັດທະນາ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ນັດ ໝາຍ ແລະ ການໂຍກຍ້າຍ ເງື່ອນໄຂ.
 12345...7